Lý do: spam bài viết vô nghĩa, mang tính chính trị!
Cái nick này có để lại cũng vậy thôi!
Anh Vinh đã ban 1 lần trước đó rồi, bây giờ tiếp tục tái phạm!
Do đó:
Thời hạn ban : vĩnh viễn


Trích dẫn Gửi bởi hoaln
Bạn lnhoa có thông báo một bài viết cần kiểm tra nội dung.

Lí do:
ban this nick 'cause of super spam advertising
Bài viết: rất nhiều ebook cho các bạn dowload
Tại Box: Tài liệu - eBook
Moderators quản lý: _[SuperCat]_

Bài viết được viết bởi: qrst091
Với nội dung sau:
Osama bin Laden has been captured by US forces early this morning after B-52's were seen bombing the area. Apparently they dropped a load of Viagra and the prick stood up................................................ .................................................. ...........................................warhammer goldcheap warhammer goldLineage 2 Adena

Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: