Có 1 số quy định sau đây cho các thành viên khi post bài ở box này.

* Các topic nhỏ chỉ để post bài về văn học or thơ các topic ngoài lề moD sẽ chuyển wa box khác

* Các bạn chú ý viết bài có dấu nha

* Những bài viết mang tính chất spam, post sai chủ đề hey dùng ngôn ngữ ko đúng sẽ bị del không cần báo trước

* Vi phạm nặng sẽ có các hình thức kỉ luật cao hơn như cảnh cáo - ban nick

xIn cẢm Ơn sỰ hỢP tÁc củA cÁc bạn.......hÃy kÙng nhAu đƯa 4r cỦa chÚng ta ngÀY kÀng pÁt triỂN mạnH mẼ

Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: