Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ, từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rơ rệt trên nền trời.
Mời các bạn lắng nghe tiếp dưới đây:Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: