Đây là web mới của VTC: xk.go.vn mới ra hôm nay
Nhìn hình ảnh và cái tên xk - điệp vụ Xạ Kích thì có thể đây là bản update của Đột Kích lắm. Nhưng mà Đột Kích vừa mới update không lâu ... chẳng biết giở trò gì? Khi tham gia sẽ được chơi 1 minigame với lời thách đó sau khi giải được sẽ tiết lộ bí mật.


Mình sẽ cập nhật tin tức về sản phẩm này khi có thêm thông tin.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: