Các bạn có tài liệu bồi dưỡng HSG quốc gia môn Lịch sử chia sẻ nhé! Tình hình là mình đang cố gắng luyện tập! hix
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: