LIST :
NDBD 34_01 - Thanh thanh - Giọt lệ đài trang
NDBD 34_02 - Trường duy - Giết người anh yêu
NDBD 34_03 - Thanh thanh - Chuyện ba người
NDBD 34_04 - Mạnh quỳnh - Đêm bơ vơ
NDBD 34_05 - ND Thúy hằng - Chuyến xe lam chiều
NDBD 34_06 - Trường duy - Trong tầm mắt đời
NDBD 34_07 - Thanh thanh - Thương hận
NDBD 34_08 - Mạnh quỳnh - Hắt hiu tình buồn
NDBD 34_09 - Thanh thanh - Nổi buồn con gái
NDBD 34_10 - Trường duy - Hát nữa đi em
NDBD 34_11 - Thanh thanh - Để trả lời một câu hỏi
NDBD 34_12 - Mạnh quỳnh - Cuối nẻo đường tình
NDBD 34_13 - ND Thúy hằng - Xin trả lại thời gian
NDBD 34_14 - Trường duy - Xót xa
NDBD 34_15 - Thanh thanh - Nhớ nhau trong đời
NDBD 34_16 - Mạnh quỳnh - Bài ca dao đầu đời
NDBD 34_17 - Thanh thanh - Yêu là ảo mộng
NDBD 34_18 - Trường duy - Đoạn cuối tình yêu

- Single file .mkv :

Download filesonic

http://www.filesonic.com/file/2830474685/NDBD 34_01 - Thanh thanh - Giot le dai trang.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481285/NDBD 34_02 - Truong duy - Giet nguoi anh yeu.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481155/NDBD 34_03 - Thanh thanh - Chuyen ba nguoi.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830487735/NDBD 34_04 - Manh quynh - Dem bo vo.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481215/NDBD 34_05 - ND Thuy hang - Chuyen xe lam chieu.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481615/NDBD 34_06 - Truong duy - Trong tam mat doi.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481735/NDBD 34_07 - Thanh thanh - Thuong han.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481875/NDBD 34_08 - Manh quynh - Hat hiu tinh buon.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830488635/NDBD 34_09 - Thanh thanh - Noi buon con gai.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830481605/NDBD 34_10 - Truong duy - Hat nua di em.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830485495/NDBD 34_11 - Thanh thanh - De tra loi mot cau hoi.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830488485/NDBD 34_12 - Manh quynh - Cuoi neo duong tinh.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830485545/NDBD 34_13 - ND Thuy hang - Xin tra lai thoi gian.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830487985/NDBD 34_14 - Truong duy - Xot xa.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830487785/NDBD 34_15 - Thanh thanh - Nho nhau trong doi.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830488765/NDBD 34_16 - Manh quynh - Bai ca dao dau doi.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830488535/NDBD 34_17 - Thanh thanh - Yeu la ao mong.mkv
http://www.filesonic.com/file/2830488655/NDBD 34_18 - Truong duy - Doan cuoi tinh yeu.mkv

Download wupload


http://www.wupload.com/file/1738769421/NDBD 34_01 - Thanh thanh - Giot le dai trang.mkv
http://www.wupload.com/file/1738769506/NDBD 34_02 - Truong duy - Giet nguoi anh yeu.mkv
http://www.wupload.com/file/1738769521/NDBD 34_03 - Thanh thanh - Chuyen ba nguoi.mkv
http://www.wupload.com/file/1738768521/NDBD 34_04 - Manh quynh - Dem bo vo.mkv
http://www.wupload.com/file/1738788721/NDBD 34_05 - ND Thuy hang - Chuyen xe lam chieu.mkv
http://www.wupload.com/file/1738788736/NDBD 34_06 - Truong duy - Trong tam mat doi.mkv
http://www.wupload.com/file/1738788786/NDBD 34_07 - Thanh thanh - Thuong han.mkv
http://www.wupload.com/file/1738788956/NDBD 34_08 - Manh quynh - Hat hiu tinh buon.mkv
http://www.wupload.com/file/1738827576/NDBD 34_09 - Thanh thanh - Noi buon con gai.mkv
http://www.wupload.com/file/1738827586/NDBD 34_10 - Truong duy - Hat nua di em.mkv
http://www.wupload.com/file/1738827526/NDBD 34_11 - Thanh thanh - De tra loi mot cau hoi.mkv
http://www.wupload.com/file/1738836201/NDBD 34_12 - Manh quynh - Cuoi neo duong tinh.mkv
http://www.wupload.com/file/1738827616/NDBD 34_13 - ND Thuy hang - Xin tra lai thoi gian.mkv
http://www.wupload.com/file/1738835941/NDBD 34_14 - Truong duy - Xot xa.mkv
http://www.wupload.com/file/1738836371/NDBD 34_15 - Thanh thanh - Nho nhau trong doi.mkv
http://www.wupload.com/file/1738836486/NDBD 34_16 - Manh quynh - Bai ca dao dau doi.mkv
http://www.wupload.com/file/1738870121/NDBD 34_17 - Thanh thanh - Yeu la ao mong.mkv
http://www.wupload.com/file/1738869701/NDBD 34_18 - Truong duy - Doan cuoi tinh yeu.mkv

Download filejungle

http://www.filejungle.com/f/Wsbb7e/NDBD 34_01 - Thanh thanh - Giot le dai trang.mkv
http://www.filejungle.com/f/ZyDVBF/NDBD 34_02 - Truong duy - Giet nguoi anh yeu.mkv
http://www.filejungle.com/f/55s77P/NDBD 34_03 - Thanh thanh - Chuyen ba nguoi.mkv
http://www.filejungle.com/f/5FvXbg/NDBD 34_04 - Manh quynh - Dem bo vo.mkv
http://www.filejungle.com/f/H4NtKd/NDBD 34_05 - ND Thuy hang - Chuyen xe lam chieu.mkv
http://www.filejungle.com/f/wf3vNr/NDBD 34_06 - Truong duy - Trong tam mat doi.mkv
http://www.filejungle.com/f/zbWxYW/NDBD 34_07 - Thanh thanh - Thuong han.mkv
http://www.filejungle.com/f/sDpNfC/NDBD 34_08 - Manh quynh - Hat hiu tinh buon.mkv
http://www.filejungle.com/f/Sqjcck/NDBD 34_09 - Thanh thanh - Noi buon con gai.mkv
http://www.filejungle.com/f/wSzFga/NDBD 34_10 - Truong duy - Hat nua di em.mkv
http://www.filejungle.com/f/GHKhhN/NDBD 34_11 - Thanh thanh - De tra loi mot cau hoi.mkv
http://www.filejungle.com/f/65DnpA/NDBD 34_12 - Manh quynh - Cuoi neo duong tinh.mkv
http://www.filejungle.com/f/DxkvAs/NDBD 34_13 - ND Thuy hang - Xin tra lai thoi gian.mkv
http://www.filejungle.com/f/cKkTtA/NDBD 34_14 - Truong duy - Xot xa.mkv
http://www.filejungle.com/f/9RWsw3/NDBD 34_15 - Thanh thanh - Nho nhau trong doi.mkv
http://www.filejungle.com/f/HbUgWm/NDBD 34_16 - Manh quynh - Bai ca dao dau doi.mkv
http://www.filejungle.com/f/NUPdhF/NDBD 34_17 - Thanh thanh - Yeu la ao mong.mkv
http://www.filejungle.com/f/48bbyb/NDBD 34_18 - Truong duy - Doan cuoi tinh yeu.mkv

Download uploadstation

http://www.uploadstation.com/file/cp..._dai_trang.mkv
http://www.uploadstation.com/file/tN...oi_anh_yeu.mkv
http://www.uploadstation.com/file/jd...n_ba_nguoi.mkv
http://www.uploadstation.com/file/nN..._Dem_bo_vo.mkv
http://www.uploadstation.com/file/zM..._lam_chieu.mkv
http://www.uploadstation.com/file/XU...am_mat_doi.mkv
http://www.uploadstation.com/file/Mg...Thuong_han.mkv
http://www.uploadstation.com/file/JA..._tinh_buon.mkv
http://www.uploadstation.com/file/aB...on_con_gai.mkv
http://www.uploadstation.com/file/TT..._nua_di_em.mkv
http://www.uploadstation.com/file/KX...ot_cau_hoi.mkv
http://www.uploadstation.com/file/QX...duong_tinh.mkv
http://www.uploadstation.com/file/sb..._thoi_gian.mkv
http://www.uploadstation.com/file/pN...y_-_Xot_xa.mkv
http://www.uploadstation.com/file/mD..._trong_doi.mkv
http://www.uploadstation.com/file/JM...ao_dau_doi.mkv
http://www.uploadstation.com/file/gA...la_ao_mong.mkv
http://www.uploadstation.com/file/T2...i_tinh_yeu.mkv
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: