cứ nhìn thấy trai đẹp thì dù có đang chán đời cũng thành iu đời hết. hahaha.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net