Google Chrome 9.0.597.107 Stable / 10.0.648.127 Stable / 11.0.696.0 DevGoogle Chrome là một trình duyệt kết hợp thiết kế gọn gàng cùng với những công nghệ tinh vi để lướt web nhanh , an toàn và dễ dàng hơn. Google Chrome có một giao diện cho tất cả mọi thứ : Nhập vào thanh địa chỉ và nhận được đề xuất cho cả tìm kiếm và các trang web. Trình duyệt cung cấp cho bạn khung truy cập nhanh , đến các trang web ưa thích của bạn ngay lập tức với tốc độ cực nhanh từ bất kỳ tab mới nào.

Google Chrome là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Google . Kiến trúc phần mềm của Chrome được thiết kế từ đầu (bằng cách sử dụng các thành phần khác từ phần mềm mã nguồn mở bao gồm WebKit và Mozilla Firefox) để phục vụ cho các nhu cầu thay đổi của người sử dụng và các trang web ngày nay được biết đến không chỉ còn là các trang web nữa, mà là các ứng dụng web. Mục tiêu của Chrome là sự ổn định, tốc độ, bảo mật cùng giao diện đơn giản và hiệu quả.

Những thay đổi trong phiên bản chuẩn (Stable) :

 • New version of V8 - Crankshaft - which greatly improves javascript performance.
 • New settings pages that open in a tab, rather than a dialog box.
 • Improved security with malware reporting and disabling outdated plugins by default.
 • Sandboxed Adobe Flash on Windows.
 • Password sync as part of Chrome Sync now enabled by default.
 • GPU Accelerated Video.
 • Background WebApps.
 • webNavigation extension API.
Những thay đổi trong phiên bản thử nghiệm (Dev) :

 • All
 • Updated V8 - 3.2.0.1
 • New “cookies and other data” page in tabbed settings (Issue 64154).

  Mac
 • Turned confirm to quit on by default (Issue 60591)
 • Tweak the Tab Overview UI (Issue 50307)
 • Cloud Print connector UI enabled.

  Known Issues
 • Regression: Can not select omnibox auto suggested entries by clicking at it (Issue 75366)
 • REGRESSION: Bookmark focus is not lost when moved away from the bookmark bar (Issue 75367)
(Dịch bởi digithief + nhanngoquyen)Homepage

Download | 10.0.648.127 Stable | Setup | 24.28 MB
Download | 10.0.648.127 Stable | Portable

Tải về Google Chrome 11.0.696.0 Dev | 23.42 MB

Tải về Google Chrome 9.0.597.107 Stable | 23.80 MB
(Hệ thống lấy tin tự động - chuyenhvt.net)

Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: