Làm cái box AOE thì đẹp
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net