Windows XP orginal theme for Windows 7Đây là theme XP thiết kế dành cho Windows 7 . Trong bộ theme này gồm : phong cách cửa sổ menu và start menu XP , wallpaper Bliss nổi tiếng , củng 1 số thứ linh tinh khác.


Cách sử dụng :

Code:
Chép các theme vào thư mục : Windows\Resources\Themes\

Sau đó đọc theme này .

Lưu ý : máy phải cài Theme Patcher trước mới load được.

Tiếp đến : chép tập tin Explorer.exe vào Windows\ để có start menu giống XP.

Lưu ý : Phải tước quyền sử dụng tập tin này có sẵn trong Windows trước . Rename file này thành Explorer.old để có thể backup sau này .

Tải về - MediaFire - 4.67 MB


(Hệ thống lấy tin tự động - chuyenhvt.net)

Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: