Tại trang Web http://gis.chinhphu.vn , bạn có thể xem chi tiết tất cả bản đồ địa lý trên các tỉnh thành Việt Nam thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS). Tất cả các đơn vị hành chính đều được đưa chi tiết lên bản đồ thông qua tương tác từ người xem. Bạn dễ dàng tra cứu địa danh khi cần.

Để sử dụng được hệ thống thông tin địa lý này, bạn cần cài đặt Java vào máy tính và máy tính cần cài đặt Windows XP/2003. Sau khi vào trang Web, bạn chọn Bản Đồ Hành Chính Việt Nam để vào toàn cảnh Việt Nam. Nếu bạn muốn tìm thông tin từng tỉnh, bạn chọn tỉnh trong phần Bản Đồ Các Tỉnh/Thành Phố, sau đó chọn Xem Bản Đồ để hiển thị thông tin chi tiết về tỉnh cần xem.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: