20k 1 đỉa ảo thuật , ông mua ở đâu ... e hèm ...............

Cái trò này ai cũng làm đc , chỉ tốn công chế bài ..
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net