Một số trường hợp được coi là quyến rũ nhưng trong một số trường hợp khác thì nó được coi là ngược lại và k phù hợp.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net