trà đá đê. tối nay ai trà đá nào. liên hệ 0903285078 nhá.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net