Phần mềm bên bạn có bản demo không, mình muốn dùng thử liệu có được không bạn