Xin chào các bạn !GIỚI THIỆU NICK YAHOO MESSENGER - CHUYÊN GIA THỂ THAO

================
http://opi.yahoo.com/online?u=tip.pick&m=g&t=19
================
Yahoo Messenger : tip.pick