đkm. Chị tên là TRang học lớp 12 toán ah. Tưởg là truyện sex. đọc xong khóc mẹ luôn. Truyện này na ná chuyện '' xin lỗi ,e chỉ là con đĩ'' . Nhưng chuyện đấy em chưa đọc hết. Hay thật. Chị kiếm trên...