kon kia tao với ông minh làm sao mà là bạn mày được
chúng ta là những người đặc biệt anh minh nhỉ
nhưng mà không seo vì vẫn có tên mình trong bài của nó
cảm động quá

@phương: tình hình em...