:-o!
Chị bất ngờ vì bài viết này của em đấy :zsmile:
Lần đầu tiên chị gặp cô Đông là khi chi đi đăng kí ôn vào 0 của trương Hoàng, gặp cô khi cô trèo lên cái cân ở phòng y tế và ấn tượng...