Đúng rùi. Cô chuyển xuống dạy ở Nguyễn Huệ từ kì 2. Cô ở trong khu kí túc của trường í