Hay hay, t cũng chưa biết hết cách buộc giày như vậy bh, hi.

_________________________________________________________________________________

Hệ Thống mạng lưới đại lý vé máy bay của chúng tôi...