oa thjk thế :envy:
học cô giáo tâm lí thế mới hiệu quả:shy:
ps: cô bé này tình cảm nhỉ :smoke: