Thử làm sinh viên của trường SP Jain School of Global Management
Thời gian: 26/06/2012– 02/07/2012
Yêu cầu: các bạn học sinh lớp 11, 12 của các trường THPT trên toàn quốc.

Bạn sẽ được gì khi...