:KhiCon175: không kết thì có phải đẹp không
nhưng trí tưởng tượng của các nhà văn có hạn
dù sau thì mình vẫn thích cái kết thứ nhất :KhiCon080:
một cái kết có hậu, doremon đã trở lại vs mọi người...