hay thật đấy
từ bé đến h mình toàn đọc đoremon,chả đọc chuyện j khác.có lẽ cũng bởi tính hấp dẫn của nó