Tui chưa dc học cô Đông. Nghe mà thấy tiếc quá :zsweat: