Chà, xúc động quá, ko ngờ bạn Apple còn nhớ đến mình... Thấy G còi ném cho đường link, bất ngờ quá! :sweet_kiss:
@NA: Một lần nữa lại phải nói những câu tìn cảm, khó ghê... Nhưng mà em cũng...