Mình nhớ cái hồi học thêm cô bảo mình là
VIết cũng đc nhưng hơi ngắn
K phải ngắn mất hay nhưng làm ng đọc thấy Hụt hẫng cháu ạ:)
Mình nghĩ nhiều về cái từ hụt hẫng ấy
Và từ đó nghĩ cách giúp ng...