e cảm ơn chị rất nhiều
tuy mới gặp chị đựoc một lần mà chị đã cho e vào danh sách những người yêu quý
yêu chị nhìu nhìu