xu ka càng nhớn càng xinh nhờ :D ôi yêu thế ,nhưng mềnh ko hỉu nobita tán xu ka thế nào nhờ :x