Rất cảm ơn vì những gì táo đã viết,tc là cái mã mỗi người luôn cố gắng tự tìm tự khám phá,tự mình cảm nhận và....
Còn rất nhiều những điều thú vị khác mà ko thể diễn tả hết được bằng lời.
Có...