Hay wa, thật sự ko bao h muốn Đô rê mon kết thúc cả.
NHưng thick cái kết thứ 1. Có hậu hơn
Sau bn giúp đỡ của Đô rê mon thì Nôbita phải cố gắng như vậy mới xứng đáng chứ.
I LOVE ĐOREMON