Thành viên trong nhóm

Thành viên trong nhóm ......x(-*[+ (hóa 09-12 - vô đối ) +]*-)x........