[B]ang_[T]rà_[Đ]á

sỐng trÊn đỜi mỚi cHỉ lÀ 1 nửA...biẾt bAo giỜ mỚi tÌm đưỢc nỬa thỨ 2...TrỜi sInh rA 1 + 1 =2...sAo lẠi cÓ 2 : 2=1...nẾu thẾ rỒi...cuỘc đỜi nÀy chẲng cẦn aI thưƠng nhỚ...cuỘc đỜi nÀy chẲng cẦn nhỚ thưƠng aI...

Thảo luận nhóm

    • Trả lời 5
    be_kendy
    25-01-2010 10:57 PM Đến bài cuối
Hiển thị thảo luận từ 1 đến 1