PDA

View Full Version : Miss HVT 2008 1. Khai mạc Miss HVT 2008 - [Giới thiệu - Thể lệ -Cơ cấu tổ chức - Cách thúc tham gia]
 2. Kế hoạch PR cho Miss HVT 2008
 3. [Miss HVT 2008 - SBD 13] - ChypBaBy -Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 4. [Miss HVT 2008 - SBD 14] - Kim_Kim_Kim - Phạm Kim Anh
 5. [Miss HVT 2008 - SBD 15] - _Baby_Candy_ - Nguyễn Diệu Hằng
 6. [Miss HVT 2008 - SBD 16] - phuongtuyet - Nguyễn Thanh Phương
 7. [Miss HVT 2008 - SBD 17] - Mai_Rô - Nguyễn Ngọc Mai
 8. [Closed]
 9. [Miss HVT 2008 - SBD 18] - Neko -Trần Việt Hạnh
 10. [Miss HVT 2008 - SBD 19] Hằng Chim Én - Đỗ Ngọc Hằng
 11. [Miss HVT 2008 - SBD 20] -thao_kitty-Trần Phương Thảo
 12. [Closed]
 13. [Miss HVT 2008 - SBD 21] - Kick - Nguyễn Thiều Hoa
 14. [Miss HVT 2008 - SBD 22] - Trangpooh - Nguyễn Thu Trang
 15. Bình chọn Miss HVT 2008 đợt 2
 16. Đăng ký Miss HVT 2008 - Xôi
 17. [Đăng ký Miss HVT 2008]-Kidding-Huyen Dieu
 18. tham gia miss_junxinh đây
 19. [Đăng kí Miss HVT 2008]-kmthb-Kim Minh Thuý
 20. Bùi Kiều Trang_12 Toán_Trang Kiều
 21. [Miss HVT 2008 - SBD 21] - Sally fuu - Đặng Thị Thanh Thủy
 22. [Đăng kí Miss]-Mạc thuỳ Linh